Facebook

Přihlášení zpravodaje

Máte-li zájem dostávat e-mailem zdarma informace a aktuality o laminátech a dalších materiálech, prosím zaregistrujte se k odběru.

E-mail
Jméno Příjmení
Společnost Zařadit do skupiny

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Obchodní podmínky

Objednávkou zboží zákazník stvrzuje, že četl a rozumí obchodním podmínkám firmy Ing. Petr Německý viz níže.

Platební podmínky: platba před objednáním zakázkového - lepeného zboží (není-li stanoveno jinak).

Faktury: jsou zasílány převážně v elektronické podobě. Na každé faktuře je uvedeno klientské číslo. Zboží do úplného zaplacení zůstává majetkem dodavatelské firmy, tedy: Ing. Petr Německý.
 
Dodací lhůty: na lepené panely HPL, HPL, kompaktní desky, (či jiné zboží)  jsou sdělené před objednávkou. Tyto lhůty jsou vždy pouze orientační! Firma Ing. Petr Německý neručí za časová plnění třetích stran, ani se k žádným dodacím termínům nezavazuje.

Důležité: Objednávka zboží je závazná! Vzhledem k povaze zboží, kdy se jedná mnohdy o unikátní objednávkové zboží je odpovědnost výhradně na objednavateli. Svou písemnou objednávkou se zavazuje objednané zboží odebrat. Pokud si objednavatel zboží objedná a následně si jej od přepravce nepřevezme (z jiných než reklamačních důvodů - poškození), zboží odváží přepravce zpět na sklad. Po objednavateli následně bude požadována jak platba za zboží, tak za dopravu (ze skladu přepravce a zpět).

Objednávky:  preferujeme pomocí formuláře z webových stránek - www.laminat4u.cz. Tento formulář se nachází vždy pod danou skupinou zboži, či v sekci :Kontakty":  "Objednávkový formulář". Omezí se tím chybovost a zrychlí komunikace. Telefonické objednávky jsou možné, avšak případné nesrovnalosti v takto objednaném zboží, jsou vždy k tíži objednavatele. 


Převzetí zboží od přepravce: Před samotným příjmem a rozbalením zásilky, poznamená příjemce do přepravního listu stav obalu zásilky ("Obal OK", "Obal poškozený"). Následně je řidič povinen umožnit kontrolu zásilky (rozbalit a zkontrolovat její obsah). V případě, že je zásilka v pořádku, potvrdí příjemce její převzetí do přepravního listu.

Pokud zásilka v pořádku není, uvede příjemce do přepravního listu rozsah jejího poškození, může ji převzít nebo odmítnout její převzetí. Příjemce však musí vždy zaznamenat na přepravní list přepravce své výhrady! 

Až po těchto krocích probíhá platba za zásilku (v případě platby dobírkou). 

Pozn. Tento režim se dlouhodobě ukazuje jako nejvhodnější pro řešení případných reklamací při poškození zboží.

Reklamace: Pokud zákazník zjistí při převzetí, že je zboží poškozené, sepíše své výhrady na přepravní list, který si nechá potvrdit řidičem. Kopii tohoto zápisu zašle e-mailem dodavateli (fa Ing. Petr Německý). Doporučuji poškození dobře popsat a pokud možno nafotit. Zjednoduší a urychlí se tím reklamační řízení. Zboží převzít klient nemusí. I v případě že si klient poškozené zboží nechá a zpracuje jej, prosím o zaslání reklamačního zápisu (podepsaného řidičem) a fotodokumentace poškození. Na základě těchto dokumentů je možné zahájit reklamační řízení. Pokud zjistí klient později že zásilka vykazuje skryté poškození, či jiné nesrovnalosti, je povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli (fa Ing. Petr Německý) e-mailem a telefonicky nejpozději nádledující pracovní den od převzetí zásilky! Do emailového zápisu musí uvést: popis reklamace (kdo, kdy, jak, kolik,..), způsob zabalení zakázky v okamžiku doručení, fotodokumentaci poškození. Firma Ing. Petr Německý má pak lhůtu 1 pracovní den na oznámení této skutečnosti přepravci,  dodavateli nebo výrobci dle druhu vady či poškození (výrobní, mechanické). Jedině pak lze zahájit reklamační řízení.

Ing. Petr Německý

V Praze 1.1. 2014